DellEMC bloggen

Banebrytende akademisk skyprosjekt

UNINETT driver nett og nettjenester for universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, og håndterer andre nasjonale IKT-oppgaver. Et viktig del av UNINETT sitt ansvar er å utrede mulighetene ny teknologi kan gi utdanningssektoren. I UH-sky-prosjektet har man etablert et samarbeid for å koordinere en felles sky-tilnærming for universitet og høgskoler. Hensikten er ikke å bygge opp separate it-miljø, men fungere som rådgiver for arkitektur, oppsett, megling og konsum av tjenester levert fra skyer.

01. December 2014