DellEMC bloggen

Finn en partner for tingenes internett på Ullevål

Tingenes internett kommer til å endre forventninger i alle typer næringer innen få år. Analytikere og eksperter strør om seg med spådommer. Uttalelsen fra professor Michael Nelson ved Georgetown University er godt dekkende: «Å spå omsetningen i markedet for tingenes internett er som å beregne hvor stort markedet for plast ville bli i 1940».

10. August 2016

Dell med utviklingssenter for tingenes internett i Europa

Senteret utgjør inngår i en ny divisjon i Dell som skal være en spydspiss i utviklingen av IoT-løsninger for å lage ende-til-ende løsninger på tvers av maskinvare, programvare og tjenester.

12. June 2015