DellEMC bloggen

IT-helse i hver kabel

Sykehuspartners nettsider kan vi lese om åpningen av deres nye datasenter (DS3) der vi har bidratt med både muskel- og hjernekraft.

20. March 2014

Identitets- og tilgangsstyring for 70 000 brukere!

Sykehuspartner er en av landets største driftstilbydere med nær 1000 ansatte. Organisasjonen leverer effektiv drift av støttefunksjoner til Helse Sør-Øst-helseforetakene. Med ansvar for ti sykehus og 70 000 registrerte brukere må administrasjon og tjenesteleveranse hele tiden forbedres og forenkles med de beste verktøy og prosesser.

06. August 2013