DellEMC bloggen

Gledelig jul, godt nyttår!

Når man nærmer seg et nytt år er det tid for å reflektere litt over det gamle.

19. December 2014

Dell 2015 er fornyet og mer komplett

Jeg overtok roret i Dell Norge kun en måned etter at privatiseringen var et faktum. Dette var et selskap som sto overfor en ny måte å tenke og jobbe på, i større grad enn jeg var klar over da jeg tok jobben. Det siste året har vært preget av endring: Nye måter å gå til markedet på, nye partnere og nye samarbeidsformer med partnere, og nye måter å jobbe med kundene på.

02. December 2014