DellEMC bloggen

Helse-Norge velger Dell igjen

Innkjøpsavtalen med HINAS er blant de største i Norge. Når de skal velge nye leverandører gjøres dette etter grundige vurderinger basert på svært mange kriterier. I den nye rangeringen kommer Dell igjen på førsteplass i produktgruppen for servere. Dell fortsetter dermed det nære samarbeidet med helse-Norge og bidrar med effektivisering, kvalitetsprodukter og besparelser.

20. June 2013