DellEMC bloggen

Selv Dells jurister er innovative

William Pollard har uttalt at "The arrogance of success is to think that what you did yesterday will be sufficient for tomorrow."  Vi lever i en verden som er i stadig endring. Det berører Dell i alle markeder og fordrer at alle avdelinger tilpasser seg. Vi har gått gjennom store omveltninger de siste få år og fremfor å være kritisk til utviklingen bestemte juridisk avdeling seg for å gå i front for å fornye egne prosesser og arbeidsformer.

10. March 2015