DellEMC bloggen

To av landets største IT-kontrakter til Dell

Helseforetakenes innkjøpsservice (HINAS) har nylig gjort sin årlige evaluering av klientleverandører, og har etter bare ett år med annen leverandør valgt å gå tilbake til Dell. HINAS koordinerer innkjøpsavtalene for alle norske helseforetak, og rammeavtalen er kanskje landets største for datamaskiner og nettbrett, med en ramme på inntil 100 millioner kroner i året.

08. February 2016

Gode råd om sikkerhet og besparelser på sykehuset

Norske helseforetak er komplekse organisasjoner der tusenvis av mennesker har vidt forskjellige roller. Enten det er overleger, sykepleiere eller administrativt ansatte, skal de ha stabil og oppdatert tilgang til it-systemene. Samtidig inneholder sykehusenes systemer store mengder sensitive personopplysninger. Dermed er det viktig at ingen har tilgang til annet enn de trenger, og at arbeidstakere som slutter blir fratatt tilganger de ikke lenger skal ha.

27. August 2015

Pasientopplysninger på avveie

Mengden sensitiv informasjon i helsesektorens journalsystemer er enorm. Grunnen er naturligvis at helsepersonell behøver tilgang til en lang rekke opplysninger om pasienter for å tilby trygg og riktig behandling. Utfordringene kommer når ulike regler og retningslinjer skal møtes på en fullgod måte for å beskytte data på tvers av miljø og nettverk mot urettmessig tilegnelse av tredjeparter.

26. November 2014

De privilegerte er mest utsatt

Trusselbildet i Norge er økende og alle typer virksomheter bør være mer på vakt. Vi er et rikt land med penger til å betale for bot og bedringer. Dette gjør oss til særlige mål, og man kan akkurat nå være utsatt for spionasje, utpressing, lekkasjer eller rett og slett sabotasjeplaner. Flere og flere virus og andre ondsinnede programmer låser ned datafangst med kryptografi og krever løsepenger for at man skal få sine data tilbake.  Samtidig skal man ikke glemme de interne risikoene. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sier at for å øke sikkerheten bør det ikke gis administrator-rettigheter til sluttbrukere, men overlate slike privilegier til de som «kan det».

03. November 2014

IT-helse i hver kabel

Sykehuspartners nettsider kan vi lese om åpningen av deres nye datasenter (DS3) der vi har bidratt med både muskel- og hjernekraft.

20. March 2014

PC-hattrick!

Helseforetakenes innkjøpsservice (HINAS) har nylig gjort sin årlige evaluering av pc-klient-leverandører. Dell er igjen rangert som nummer én for å levere bærbare og stasjonære datamaskiner, nettbrett og tynnklienter til norsk helsevesen.

21. November 2013

Helse-Norge velger Dell igjen

Innkjøpsavtalen med HINAS er blant de største i Norge. Når de skal velge nye leverandører gjøres dette etter grundige vurderinger basert på svært mange kriterier. I den nye rangeringen kommer Dell igjen på førsteplass i produktgruppen for servere. Dell fortsetter dermed det nære samarbeidet med helse-Norge og bidrar med effektivisering, kvalitetsprodukter og besparelser.

20. June 2013