DellEMC bloggen

De gamle sannhetene gjelder ikke lenger – det handler om å tenke nytt

De gamle sannhetene gjelder ikke lenger. Nå handler det om å nullstille og tenke nytt. Den digitale arenaen gjør at du ikke lenger er herre over egen merkevare. Det handler ikke lenger om hva du selv sier, men om hva omgivelsene formidler om deg. Det stiller helt nye krav til organisasjonen, arbeidsmåten og ikke minst nærhet til brukerne.

27. August 2014