DellEMC bloggen

De gamle sannhetene gjelder ikke lenger – det handler om å tenke nytt

De gamle sannhetene gjelder ikke lenger. Nå handler det om å nullstille og tenke nytt. Den digitale arenaen gjør at du ikke lenger er herre over egen merkevare. Det handler ikke lenger om hva du selv sier, men om hva omgivelsene formidler om deg. Det stiller helt nye krav til organisasjonen, arbeidsmåten og ikke minst nærhet til brukerne.

27. August 2014

Dells Solutions Tour – En fagdag med futt, som lovet!

Tusen takk til alle kunder og partnere som investerte en hel dag med oss på Dell Solutions Tour 5. september.
Dagen var fylt med mange verdifulle råd og tips om hvordan håndtere utfordringer de nye it-trendene gir.
De store markedsdriverne og trendene ble godt presentert av Intel – Jan Östling, Microsoft – Børge Hansen og Dell – Edmund English.

12. September 2013