DellEMC bloggen

Verdens største oppstartsbedrift lykkes!

Virksomheter står overfor en verden hvor de er helt avhengig av teknologi for å gjøre det bra. Riktige teknologiske løsninger blir i stadig større grad en avgjørende suksessfaktor. Det gjelder å gjøre organisasjonen og infrastrukturen klar for endringene som kommer ved hjelp av teknologi som er programvaredefinert, mobil og intelligent - gjerne i skyen, og maksimalt fleksibel. I en digital forretningsverden sørger systemene for at vi jobber trygt og effektivt.

05. June 2015