DellEMC bloggen

Tid for AD – del 3: Endringskontroll og sporbarhet

Sporbarhet/logging og endringskontroll er en forutsetning i mange fagapplikasjoner. For eksempel er det vanlig med krav til detaljert logging på transaksjonsnivå slik at man kan spore hva den enkelte bruker og superbruker foretar seg når det gjelder tilganger og konfigurasjonsendringer.

25. February 2015

Tid for Active Directory, Del 1: Tilgjengelighet

AD er blant de viktigste tjenestene i en it-infrastruktur. Samtidig ofte også blant de mest neglisjerte, selv om stadig flere blir flinkere til å pleie sitt AD. Dette skyldes blant annet at bruk av skytjenester   vokser og dette krever som kjent en helt annen kontroll på det interne brukermiljøet for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet. Det første brukerne møter på starten av arbeidsøkten er en AD-pålogging. Får ikke vedkommende logget inn, eller mangler autorisasjon til applikasjonene sine blir produktiviteten sterkt nedsatt.

09. October 2014