DellEMC bloggen

Tid for AD – del 3: Endringskontroll og sporbarhet

Sporbarhet/logging og endringskontroll er en forutsetning i mange fagapplikasjoner. For eksempel er det vanlig med krav til detaljert logging på transaksjonsnivå slik at man kan spore hva den enkelte bruker og superbruker foretar seg når det gjelder tilganger og konfigurasjonsendringer.

25. February 2015

Fem vanlige feil ved migrering fra Windows Server 2003

Nedenfor har vi samlet fem av de vanligste feilene som begås ved migrering fra ett serveroperativsystem til et annet.

13. February 2015

Så mye sparer dere på Lync!

Lync er en stor suksess og svært utbredt i Norge. I mange tilfeller erstatter det tradisjonell telefoni(PBX) og brukes også til videokonferanser. Populariteten kommer fordi klienten er direkte integrert med arbeidsflaten og hverdagen til brukerne.

07. November 2014

Tid for AD – del 2: Hvordan modernisere og forenkle AD?

Active Directory (AD) er for de fleste den viktigste kilde for autentisering og autorisering til applikasjoner og systemer. Det gjør det viktig å sikre kvaliteten på innholdet, samtidig som man har en effektiv administrasjon. En vanlig situasjon er at alle endringer i AD som brukerkonto aktivering/deaktivering samt medlemskap i grupper, styres av brukerstøtte eller administrator. Dette kan fungere greit for små virksomheter; i større miljøer blir det tungvint. Problemet er ofte at brukerstøtte ikke har noe forhold til hvem som skal ha tilgang til hva, eller forretningsdriveren bak opprettelse av en midlertidig brukerkonto. I tillegg er det en utfordring at det ikke er noe validering av data som legges slik at attributter og navn kan få ekstra punktum, mellomrom eller stavefeil uten at dette verifiseres og korrigeres. I en stresset hverdag gjøres feil som resulterer i feil i AD.

24. October 2014

Tid for Active Directory, Del 1: Tilgjengelighet

AD er blant de viktigste tjenestene i en it-infrastruktur. Samtidig ofte også blant de mest neglisjerte, selv om stadig flere blir flinkere til å pleie sitt AD. Dette skyldes blant annet at bruk av skytjenester   vokser og dette krever som kjent en helt annen kontroll på det interne brukermiljøet for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet. Det første brukerne møter på starten av arbeidsøkten er en AD-pålogging. Får ikke vedkommende logget inn, eller mangler autorisasjon til applikasjonene sine blir produktiviteten sterkt nedsatt.

09. October 2014