DellEMC bloggen

  • Du er her:
  • Hjem/
  • DellEMC bloggen/
  • Derfor bør IT-sjefen ta med økonomisjefen på Dell Technologies Forum

Derfor bør IT-sjefen ta med økonomisjefen på Dell Technologies Forum

06. September 2018 / / i Dell Technologies Forum / av Charlotte Flø Haanes

Virksomheter kan ikke spare seg til innovasjon, og det haster for etablerte virksomheter å legge til rette for digital utvikling på tvers av alle avdelinger. IT-direktør og økonomidirektør er nøkkelpersoner i endringsprosessen.

gettyimages-629364512_web

Gode digitale løsninger gjør arbeidshverdagen enklere, sikrere og mer effektiv. Å jobbe i sanntid gir rom for raske avgjørelser, basert på nøyaktige data som utgjør et sammensatt bilde. Det er viktigere enn noen sinne å kombinere teknologi- og forretningskompetanser ettersom det åpner for raskere digitale endringsprosesser.

På Dell Technologies Forum får toppledere kunnskapen de trenger for å sammen drive vellykket endring. Les mer om konferansen her.

IT er et virkemiddel, ikke en kostnad

I digitale endringsprosjekter er økonomidirektøren (CFO) og IT-direktøren (CIO) virksomhetens viktigste duo. I en dybdeundersøkelse fra Forbes og Dell EMC svarer 96 prosent av toppledere at et tett samarbeid mellom økonomisjef og IT-sjef er viktig for å lykkes i fremtiden. Ni av ti mener at samarbeidet hemmes av utfordringer som interne siloer, myter og feilantakelser og mangel på forståelse for hverandres fagfelt. Mange økonomisjefer ser fortsatt på IT som en kostnad, og ikke som virkemiddelet som utvikler bedriften inn i fremtiden.

Teknologi krever raskere endring

Nøkkelen til en god relasjon er kommunikasjon og forventningsavklaring. En felles forståelse for hvilke mål virksomheten skal nå og hvordan, gir begge parter et godt utgangspunkt for å forstå hverandres utfordringer. Først da kan de trekke i samme retning.

Sammen kan CFO og CIO gi de ansatte verktøyene de trenger for å yte best mulig, noe som igjen bidrar til å nå selskapets overordnede mål. Jo mer innsikt CFO-en har i viktige teknologiløsninger, jo lettere er det for han eller hun å se verdien løsningen vil ha for virksomheten som helhet. CIO-ens oppgave er å rådgi CFO-en underveis i prosessen, og bidra med innsikt som hjelper CFO-en til å ta rett beslutning i en allerede krevende endringsprosess.

Et tettere forhold mellom økonomisjefen og IT-sjefen vil ikke bare gjøre arbeidsdagen enklere, det vil også gagne virksomheten. Når digitale løsninger driver næringslivet fremover er det dette tospannet som vil legge premissene for vellykket digital endring.

På Dell Technologies Forum 30. oktober får du innsikt i innovativ teknologi som maskinlæring, automatisering, robotisering og kunstig intelligens.

Meld deg på Dell Technologies Forum her

Tags: Dell Technologies Forum

ØNSKER DU AT VI TAR KONTAKT MED DEG?

Kontakt meg

STIKKORD

see all