DellEMC bloggen

10 kommuner i Hordaland kvitter seg med passordet

Kommunene i Nord-Hordaland skal nå i gang med smartkort for sikker pålogging til sensitive personopplysninger. Vaksdal skal være pilotkommune.

Små og mellomstore kommuner over hele Norge har gode erfaringer med å etablere egne driftsselskap for IKT. Samlokalisering av ressurser gjør det enklere å skape sterkere fagmiljø og få bedre forutsetninger til å etablere de mest moderne tjenesteleveransene. Dette er også tilfellet for IKT Nord-Hordaland (IKTNH) som har det strategiske og tekniske ansvar for IT-løsningene til kommunene Austervoll, Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy og Vaksdal.

- Vi har klart å bygge en robust organisasjon med et høyt faglig nivå. Ved å samarbeide kan vi levere de mest moderne og verdiøkende tjenestene til de kommunalt ansatte, der særlig kravene til IT-sikkerhet er høye, sier Aage Husa som er fagleder for strategi i IKTNH.

Smartkort for å etterleve nye regler

Hans organisasjon leverer tjenester til rundt 12500 brukere, der en stor prosentandel jobber opp mot sikker sone. Her er sikkerhetsnivået særlig skjerpet for å beskytte sensitive persondetaljer. For å tilby mer brukervennlige tjenester og sikre samsvar med nye regler, har driftsselskapet valgt en sikkerhetsløsning med krypterte smartkort fra norske Buypass.

- Det er blitt et krav om at kommunens fagapplikasjoner skal integreres mot nasjonal kjernejournal. Dermed blir behov for såkalt nivå 4 autentisering for alle som jobber med sensitive personopplysninger. Dette tilsier gjerne bruk av smartkort og sikkerhet på samme nivå som innlogging i bank eller mot Norsk Tipping, sier løsningsrådgiver Magnus Lislevatn i VMware.

Lær hvordan din kommune kan få samsvar med nye regler her

Hans selskap har sammen med Buypass og Dell EMC levert flere løsninger inn i den kommunale infrastrukturen. Smartkort-løsningen skal først testes ut blant de ansatte i helsevesenet i Vaksdal, og senere rulles ut i alle de andre kommunene. Dette betyr at den usikre og tidkrevende bruken av passord opphører, og erstattes med smarte sikkerhetskort. Disse brukes som multifunksjonskort på alt fra dører, printere og til å sikre kun èn pålogging til alle IT-systemer.

Kan utstede sikkerhetskortene selv

- De ansatte vil spare mye tid hver dag ved at de får rask, trygg og enkel pålogging til alle systemer. Vi får også enklere administrasjon fordi vi kan utstede kortene lokalt, og slipper alle problemer tilknyttet passord i driften, sier Husa og legger til at det er en ren bonus at sikkerhetsløsningen samtidig fikser integrasjonen mot nasjonal kjernejournal som er en forutsetning for at leger fremover kan skrive ut resepter.

Smartkort-løsningen beskrives som en lavterskeltilnærming til å innføre bedre sikkerhet og hente hjem effektiviseringsgevinster samtidig som de ansatte får bedre arbeidsverktøy.

- Målet er alltid å tilby de mest brukervennlige systemene, og våre oppdragsgivere i 10 kommuner får nå løsninger som frigjør tid, fjerner risiko og slipper å bruke passord, sier Husa.

- Når hver ansatt i helsepersonellet sparer flere minutter hver gang de skal inn i sine systemer, sier det seg selv av besparelsene per ansatt kan regnes i timer per uke. Dette gir en stor potensiell samfunnsgevinst som kan brukes på enda bedre pasientbehandling, sier Lislevatn.

Les mer om det kommunale kinderegget her: Frigjort tid, bedre løsninger og skjerpet sikkerhet.

Tags: Aktuelt, digitalisering, kommune, offentlig sektor, sikkerhet, pålogging, passord, smartkort, Webinar

ØNSKER DU AT VI TAR KONTAKT MED DEG?

Kontakt meg

STIKKORD

see all